Kontakt

Kde nás nájdete ?

Aster, spol. s.r.o.
Mramorová 4
821 06 Bratislava
tel: 02/45521728
mob: 0905 624933
IČO : 31 319 807
DIČ : 2020328464
IČ pre DPH : SK2020328464
Spoločnosť je registrovaná:
OR OS BAI odd. Sro, vl. č. 2440/B

Kontaktujte nás
Meno:
E-mail:
Subjekt:
Správa: